Metody pracy

Ustawienia systemowe

Ustawienia Systemowe to opracowana przez Berta Hellingera metoda pracy nad sobą w rodzinie oraz w związkach, przewlekłymi chorobami, konfliktami wewnętrznymi, własnym rozwojem, jak również problemami zawodowymi czy biznesowymi - pozwalająca szybko dotrzeć do przyczyn naszych blokad, konfliktów, lęków, chorób. Ustawienia umożliwiają zwykle osiągnięcie głębokiego poziomu pracy w stosunkowo krótkim czasie.

Praca z procesem

Psychologia zorientowana na proces została wypracowana przez dr Arnolda Mindella - fizyka i analityka jungowskiego. Praca z procesem łączy w sobie analitykę jungowską, nowoczesne nurty psychologiczne i filozoficzne podejścia wynikające z osiągnięć współczesnej fizyki oraz starożytne tradycje duchowe. Psychologia zorientowana na proces zakłada, że każdy ma swój własny, niepodważalny proces życiowy.

Bioenergetyka Lowena

Stworzona przez Aleksandra Lowena analiza bioenergetyczna jest terapią zorientowaną na ciało. Koncentruje się ona na napięciach mięśniowych, będących fizycznymi odpowiednikami emocjonalnych konfliktów osobowości. W trakcie terapii określane jest umiejscowienie napięć i zablokowanej energii. Takie zablokowanie uniemożliwia człowiekowi rozwinięcie w pełni jego potencjału życiowego. Podczas terapii bioenergetycznej korzysta się z różnych technik i ćwiczeń ładujących i rozładowujących emocjonalnie. Terapeuta pomaga uwolnić zablokowaną energię co łagodzi napięcia i jest drogą pozwalającą na pracę nad odsłaniającymi się nieświadomymi wzorcami.