Oferta dla firm

Ustawienia biznesowe

Metoda Ustawień Systemowych pozwala na uzyskanie w krótkim czasie (zazwyczaj wystarcza 1, 2 spotkania) wglądu w daną sytuację problemową. W polu relacji pomiędzy fizycznymi, osobowymi i społecznymi aspektami działania firmy, takimi jak: surowce, produkty, finanse, programowanie, dostawcy, klient, podzespoły, właściciele, zarząd, pracownicy, granice kompetencji, cele, misja, pojawiają się nowe informacje i procesy.

Ustawienia Systemowe stosowane są do rozwiązania problemu organizacji jako:

 • narzędzie diagnozy
 • podstawa do zmiany
 • narzędzie do przetestowanie różnych wersji rozwiązania problemu

Trzy zasady, którymi rządzi się dana organizacja:

Pierwsza najważniejsza zasada: Powinna być jasna czytelna struktura, organizacji, oddziałów tej organizacji, każdej osoby pracującej tam, aby mogła funkcjonować dobrze.

Druga zasada: Równowaga pomiędzy dawaniem i braniem jest bardzo ważna. Bez właściwej równowagi brania i dawania nie jest możliwa rzeczywista wymiana pomiędzy różnymi elementami systemu.

Trzecia zasada: Ludzie, pomysły i inne elementy, które wypracowały markę, pozycję organizacji w przeszłości powinny być wzięte na właściwe miejsce. One ukształtowały korzenie organizacji. To co jeszcze jest prawdą ważną dla wszystkich zatrudnionych to, że każda osoba ma równe prawo do miejsca w organizacji.

Praca, zgodna z energią pola z uwzględnieniem powyższych zasad pozwala na rozwiązanie problemu i znalezienie właściwego kierunku działania, oddziaływającego na całą firmę.

Przykładowe obszary zastosowania pracy metodą Ustawień Systemowych:

 • problemy na poziomie zarządzania i kierowania firmą
 • strukturalne i personalne zmiany w przedsiębiorstwie
 • decyzje związane z rozwojem firmy (nowy oddział, fuzja firm, wejście na giełdę, szacowanie przyszłych zmian, itp.)
 • problemy finansowe firmy
 • źródła konfliktów w organizacji i radzenie sobie z nimi
 • rozwój zespołów pracowniczych
 • odnalezienie i przyjęcie swojego właściwego miejsca w przedsiębiorstwie, wybór ścieżki rozwoju zawodowego
 • trudności w skutecznym prowadzeniu negocjacji
 • wizja, motywy przewodnie, kultura organizacji
 • relacje z klientami, marketing, wizerunek produktu
 • rozpoznawanie ukrytych struktur władzy
 • diagnozowanie funkcjonowania firmy