ISTDP

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna – to nowoczesny nurt psychoterapii o naukowo udowodnionej wysokiej skuteczności. Jest to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego. ISTDP pomaga pacjentom lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, a także rozwiązać problemy życiowe.

ISTDP wykazuje się szczególnie wysoką skutecznością w leczeniu niskiego poczucia wartości, obniżonego nastroju, napięć, objawów lęku, stresu, depresyjności, trudności w funkcjonowaniu w związkach, z przyjaciółmi, w relacjach w pracy (często w poczuciu bezradności, braku sprawczości, życiowej pasywności), radzenia sobie z impulsywnością i braku kontaktu z uczuciami – na przykład: ze złością, miłością i smutkiem.

Pacjent z pomocą psychoterapeuty ISTDP rozpoznaje swoje charakterystyczne mechanizmy obronne stojące na przeszkodzie w doświadczeniu swoich uczuć i potrzeb. To pomaga regulować poziom lęku. Następuje znacząca poprawa: napięcie na stałe wyraźnie spada, a działanie mechanizmów obronnych przestaje być obciążające.

Jeśli szukasz skutecznej metody psychoterapii opartej na solidnych podstawach naukowych i praktycznych doświadczeniach uznanych psychoterapeutów, ISTDP może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Uczę się i wdrażam tą metodę w swojej praktyce terapeutycznej od 2017 r.

Ustawienia systemowe

Ustawienia Systemowe to opracowana przez Berta Hellingera metoda pracy nad sobą w rodzinie oraz w związkach, przewlekłymi chorobami, konfliktami wewnętrznymi, własnym rozwojem, jak również problemami zawodowymi czy biznesowymi – pozwalająca szybko dotrzeć do przyczyn naszych blokad, konfliktów, lęków, chorób. Ustawienia umożliwiają zwykle osiągnięcie głębokiego poziomu pracy w stosunkowo krótkim czasie.

Ustawienia systemowe, dzięki uważności na procesy dziejące się głęboko w nieświadomości, między różnymi częściami systemu, pozwalają dostrzec zaburzenia naturalnych więzi na poziomie energii, emocji, hierarchii czy lojalności. Owe zaburzenia – trwające czasem przez pokolenia – znamy jako choroby, traumy, lęki czy zaburzenia nastroju, ale też jako niemożność zrealizowania własnego potencjału życiowego.

Odzyskanie właściwego miejsca w systemie, uwolnienie zablokowanej energii, rozpoznanie i umiejętne korzystanie z zasobów systemu zmienia jakość życia i pozytywnie oddziałuje na otoczenie.

Praca metodą ustawień systemowych nie zastępuje klasycznej psychoterapii ale jest bardzo komplementarna, dzięki czemu rozwój osobisty czy zawodowy dzieje się zdecydowanie szybciej i głębiej.

Praca z procesem

Psychologia zorientowana na proces została wypracowana przez dr Arnolda Mindella – fizyka i analityka jungowskiego. Praca z procesem łączy w sobie analitykę jungowską, nowoczesne nurty psychologiczne i filozoficzne podejścia wynikające z osiągnięć współczesnej fizyki oraz starożytne tradycje duchowe. Psychologia zorientowana na proces zakłada, że każdy ma swój własny, niepodważalny proces życiowy.

Bioenergetyka Lowena

Stworzona przez Aleksandra Lowena analiza bioenergetyczna jest terapią zorientowaną na ciało. Koncentruje się ona na napięciach mięśniowych, będących fizycznymi odpowiednikami emocjonalnych konfliktów osobowości. W trakcie terapii określane jest umiejscowienie napięć i zablokowanej energii. Takie zablokowanie uniemożliwia człowiekowi rozwinięcie w pełni jego potencjału życiowego. Podczas terapii bioenergetycznej korzysta się z różnych technik i ćwiczeń ładujących i rozładowujących emocjonalnie. Terapeuta pomaga uwolnić zablokowaną energię co łagodzi napięcia i jest drogą pozwalającą na pracę nad odsłaniającymi się nieświadomymi wzorcami.